İngilizce Aracılığıyla Öğretim (English Medium Instruction — EMI), nüfusun çoğunluğunun ilk dilinin (L1) İngilizce olmadığı ülke ya da idari bölgelerde akademik konuları (İngilizce dilinin kendisi hariç) öğretmek amacıyla tamamen, kısmen, diller-arası geçiş ve benzeri yollarla İngilizcenin kullanılması çerçevesinde tanımlanmaktadır (Dearden, 2015Macaro & Akincioglu, 2017). Küresel bağlam ile paralellik içerisinde Türkiye'de de artan bir hızla yaygınlaşan EMI üniversitelerinin paylaşageldikleri sorunlara yeni bir perspektif üzerinden çözümler önerebilmek amacıyla, EMI üniversitelerinin doğrudan-paydaşlarının bir araya gelerek EMI ile ilgili konuların tartışmaya açılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, ilki Haziran 2018'de Boğaziçi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesinin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan, ikincisi Ekim ayında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen, üçüncüsü ise Kasım ayında Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Üniversitelerde İngilizcenin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım" konulu sempozyumlar dizisinin son toplantısı ulusal seviyede 19 Nisan 2019 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum toplantısının dili Türkçe'dir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı İngilizce dilinde eğitim verme konusunun ulusal boyutta ele alınacağı bu sempozyumda, önceki üç sempozyumda olduğu gibi paneller ve geniş katılımlı atölye çalışmaları da yer alacaktır. Sempozyum, öğretim dili İngilizce olan üniversitelerin sorunlarını, başta karar vericiler olmak üzere Rektörlüklerin, üst yöneticilerin, İngilizce Hazırlık Okullarının, akademik destek birimlerinin, lisans programlarında İngilizce ders anlatan öğretim elemanları ile bu programlarda öğrenim gören öğrencilerin, iş verenlerin, kısacası "yükseköğretimde İngilizce ile eğitim" konusunun Türkiye'deki tüm paydaşların katılımına açık olarak tartışılmasını amaçlamaktadır.

Sempozyumda katılımcı olarak yer almak istiyorsanız, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu lütfen en geç 5 Nisan 2019 tarihine kadar doldurunuz. Katılımın ücretsiz olduğu ulusal sempozyumda başvuru süreci değerlendirildikten sonra sınırlı sayıda katılımcı ile iletişime geçilecektir.

Sempozyum Başvuru Formu

Ayrıntılı bilgi için wwwemi@metu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.